Itelec Consult

Ehitusprojektide täpsus ja usaldusväärsus nõrkvoolu- ja automaatikavaldkonnas

Täpne projekteerimine, BIM-i ja kaasaegsete IT-lahenduste abil

Konsultatsioon

Professionaalne konsultatsioon nõrkvoolu ja automaatikasüsteemide projektidele. Oleme Teie partneriks kõigis projekti etappides, alates algusest kuni lõpuni, et tagada optimaalne tulemus.

Projekteerimine

Pakume professionaalset nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide projekteerimisteenust, mis tagab kvaliteetse ja usaldusväärse tulemuse. Meie eksperdid kasutavad sügavat tehnilist oskusteavet ja kaasaegseid projekteerimisvõtteid, et luua tõhusad ja töökindlad lahendused. 

Nutikad lahendused

Kasutame projekteerimisel maksimaalselt tarkvaralisi võimalusi, mis tagab projektide täpsuse. Meie joonised on nutikad ning andmebaasipõhised. Saame suurepäraselt hakkama nii väikeste kui suurte objektidega.

Tutvu teenuste ja valdkondadega

Teenused
Projekteerimine
BIM (Ehitise virtuaalne infomudel)
Lähteülesannete koostamine
Ekspertiisid
Autorijärelevalve
Konsultatsioon

Projekteerimise valdkonnad
Elamud, bürood ja haldushooned
Tootmishooned ja laod, katlamajad
Sotsiaalobjektid
Haridus- ja lasteasutused
Kultuurirajatised
Kaubandusettevõtted ja äriobjektid
Ajaloolise väärtusega hooned ja muinsuskaitseobjektid
Teed ja tänavad, parklad ja liiklussõlmed
Hoonesisesed- ja välised tehnovõrgud

Nõrkvoolusüsteemide liigitus

Telekommunikatsioonisüsteemid

 • Sideliinid
 • Üldkaabeldus
 • Arvuti- ja telefonivõrkude aktiivseadmed
 • TV-võrgud ja süsteemid, hotelli TV
 • Fonolukusüsteem
 • Kiirtelefonisüsteem (intercom)
 • Raadiovõrgud (wifi, raadio lingid, telefonivõrgud)

Turvasüsteemid

 • Valvesignalisatsioon
 • Läbipääsusüsteem
 • Perimeetri valve
 • Videovalve
 • Kaubakaitsesüsteem

Tuleohutussüsteemid

 • Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
 • Häireteadustuse helisüsteem
 • Tuleohutussüsteemide (suitsueemaldussüsteemid) automaatika

Muud infoedastussüsteemid

 • Lokaalsed audio-video edastussüsteemid
 • Konverentsi- ja tõlkesüsteemid
 • Heliedastussüsteemid
 • Ajanäidusüsteemid
 • Videoprojektorid
 • Infotablood
 • Järjekorrasüsteemid
 • Parkimissüsteem, rahakogumissüsteem
 • Kliendiloendussüsteem

Eriotstarbelised nõrkvoolusüsteemid

 • Isikuturvasüsteem
 • Õekutsesüsteem
 • Inva-appikutsesüsteem

Automaatikasüsteemide liigitus

Hooneautomaatika

 • Ventilatsioon
 • Jahutus
 • Küte
 • Arvestite näitude lugemine
 • Valgustus
 • Integratsioon

Tuleohutusautomaatika

 • Loomulik suitsueemaldus
 • Mehaaniline suitsueemaldus
 • Kustutussüsteemid
 • Toite monitooring
 • Tuleohutuse infopaneel

Autorijärelevalve
Sisaldab nõrkvoolusüsteemide projektile vastavuse kontrolli, mille teostamisel lähtutakse lähteülesannetest, standarditest ja seadustest.

konsultatsioon

Konsultatsioon

Meie nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemide konsultatsiooni teenus on loodud spetsiaalselt teie ootuste ületamiseks ning tagamaks, et Teie küsimused leiavad vastused.

1. Kvaliteetsed ja töökindlad lahendused
2. Optimaalse tulemuse saavutamine
3. Täpne ja individuaalne lähenemine
4. Ekspertide teadmised ja nõustamine
5. Sujuv koostöö

projekteerimine

Projekteermine

 • Elamud, bürood ja haldushooned
 • Tootmishooned ja laod, katlamajad
 • Sotsiaalobjektid
 • Haridus- ja lasteasutused
 • Kultuurirajatised
 • Kaubandusettevõtted ja äriobjektid 
 • Ajaloolise väärtusega hooned ja muinsuskaitseobjektid 
 • Teed ja tänavad, parklad ja liiklussõlmed
 • Hoonesisesed- ja välised tehnovõrgud

Kes me oleme?

Itelec Consult OÜ pakub professionaalset konsultatsiooni- ja projekteerimisteenust nõrkvoolusüsteemide valdkonnas. Oleme spetsialiseerunud nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemidele, võimaldades meil süveneda sügavamalt sellesse valdkonda. Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid ja töökindlaid lahendusi, mis vastavad teie vajadustele.

Meie ehitusprojektide koostamisel lähtume Eesti standarditest (EVS), seadustest, heast tavast ning praktilistest kogemustest. Tagame, et projekteerimine vastab kehtivatele nõuetele ning tagab teie süsteemide optimaalse toimimise.

Tegevusload ja registreeringud

20 aastat kogemust

Üle 300 eduka projekti

Meil on usaldusväärsed partnerid

viking-security
merko
virtex
koko
yit
pluss architects