Itelec Consult

Categories: ,

Eramu

Põllu tn 77, Tallinn

412,1 m²
Põhiprojekt: Üldkaabeldus, TV-võrk, valvesüsteem, helisüsteem, automaatika